Nettstedet til Viacore ble etablert i august 2021.